....Somatic Experiencing: ‘Lichaamsgerichte Therapie’

Veel mensen ervaren situaties in het leven als ‘te veel, te snel en te vroeg’. Vaak leiden deze gebeurtenissen, die eens als overweldigend of immobiliserend werden ervaren, tot symptomen van trauma. Het activeert vaak je stressreactie van ‘vechten, vluchten of bevriezen’, en het is daarna erg moeilijk om je lichaam te reguleren en je weer veilig en in controle te voelen. Het lichaam slaat alle ervaringen op.

Het lezen van “De tijger ontwaakt” van Peter A. Levine was een enorme eye-opener, en heeft me nieuwe inzichten en een ander perspectief gegeven. Als kind was de tijger mijn favoriete dier, en ik was gefascineerd door de dynamieken bij wilde dieren in hun oorspronkelijke habitat. Het is zeer interessant in hoeveel aspecten mensen te maken hebben met deze natuurlijke processen, en hoe dit ons welzijn kan beïnvloeden.

Dit is de reden dat ik ben gestart met de opleiding 'Somatic Experiencing' in 2018, en mijn certificaat als ‘Practitioner’ behaal in 2020.

Wil je als kunstenaar je potentieel bereiken en dieper ingaan op je talent; of ben je gefrustreerd door bepaalde blokkades waar je geen controle over lijkt te hebben?

Als trainer en coach is één van mijn belangrijkste doelen om artiesten te leren hoe ze zich veilig kunnen voelen op het podium. Zelfregulering door gebruik te maken van je eigen hulpbronnen is een mogelijkheid om stressklachten te verminderen. Je openstellen voor je omgeving en een ontspannen ademhaling, leert je ruimte te geven aan gronding en creativiteit. Een verbeterd lichaamsbewustzijn zal je helpen een uitvoering levendiger, en dus inspirerender te maken. Door in het hier en nu te zijn heb je de unieke kans contact te maken met je eigen kracht.

Mijn oprechte overtuiging is: “Luister naar de stem van je lichaam”.

..

Somatic Experiencing:  ‘A Body Related Therapy’

A lot of people encounter situations in life that are ‘too much, too fast, and too soon’. Often these events, that where once perceived to be overwhelming or immobilizing, result in symptoms of trauma. It often activates your ‘fight, flight or freeze modus’ and afterwards it is very hard to regulate your body, and feel safe and in control again. The body keeps the score.

Reading “Waking the Tiger” from Peter A. Levine was a huge eye-opener, and gave me new insights that changed my perspective. As a child the tiger was my favorite animal, and I was fascinated by wildlife. It is amazing in how many aspects we are related to nature, and how it can influence our wellbeing.

For this reason I started the education ‘Somatic Experiencing’ in 2018, which will result in becoming a certificated ‘Practitioner’ in 2020.

Do you also feel like you could achieve more potency as an artist and delve deeper into your talent; or are you frustrated by certain blocks that you seem to have no control over?

As a trainer and coach one of my main goals is to teach performers how to feel safe on stage. Self-regulation by using your own resources is one of the options in reducing stress symptoms. Opening up to your surroundings and a relaxed breathing, teaches you to give space to grounding and creativity. An enhanced body awareness will help you to make a performance more alive and therefore more inspiring. Being in the here and now will give you the great opportunity to make contact with your own power.

My true conviction is: “Listen to the voice of your body”

....

SE.jpg