....PETROUSJKA staat voor creatieve coaching met een sterke oorsprong in muziek en is opgericht door Hans Alting. De naam is een afgeleide van het ballet ‘Petroesjka’ van Igor Stravinsky. 

In deze vaak gespeelde compositie komen in korte tijd alle facetten van dans, lyriek en creativiteit aan bod. Het is voor veel musici een onderdeel van audities, met een aantal prachtige solistische trompet passages, waaronder een spannend duet aan het slot. In het begin van mijn carrière heb ik juist in deze passage, terwijl ik in de bloei van mijn leven was, een keer een hoge c gemist. Dit heeft een enorme impact op mij gehad, waarop een periode van verwerking en bezinning volgde. Uiteindelijk heeft deze gebeurtenis er indirect toe geleid om NLP Coach en Trainer te worden en mensen mentaal te begeleiden.

De bijzondere schrijfwijze PETROUSJKA symboliseert positieve verandering door het gebruik van taalpatronen. Het logo is een metafoor van de ‘footprint’ die ik met mijn unieke bijdrage en visie wil leveren. Mijn doel is openheid te creëren in een wereld waar topprestaties worden geleverd, van musici en sporters tot het bedrijfsleven, omdat dit het persoonlijke niveau en de onderlinge dynamiek positief bevordert.

Mijn coaching focust zich op vijf onderwerpen:

  • Masterclass ‘Authentiek leiderschap’

  • Masterclass ‘Auditie’

  • De Beloften

  • Coaching 1-op-1

  • Clinic in de Podiumkunsten

..

PETROUSJKA stands for creative coaching, with its roots in music. The name is derived from the ballet Petrouchka by Igor Stravinsky. 

This regularly performed composition, combines many aspects of dance, lyricism and creativity. For many instrumentalists it is part of the audition repertoire; for the trumpet there are some beautiful solos and the challenging duet at the end. It was in this passage during a performance that I once missed a high c, early in my career and in the prime of my life. This had an enormous impact on me, initiating a period of reflection and acceptance. Perhaps this incident indirectly caused me to become NLP Coach and Trainer, and be a mental coach.

My spelling of PETROUSJKA symbolizes positive change using language patterns. Its logo is a metaphor of the ‘footprint’ that I want to leave behind with my unique contribution and vision. My goal is to create openness and have a positive influence on both a personal and mutual dynamic in a world of top performers, from musicians and athletes to the business community.

My coaching has five focal points:

  • Masterclass ‘Authentic Leadership’

  • Masterclass ‘Audition’

  • The Academy

  • Coaching 1-to-1

  • Clinic Topsport in the Performing Arts

....

 


.... Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Andris Nelsons. Stravinsky: Petroesjka / Petrouchka / Petrushka. Opgenomen: 16 november 2011, Concertgebouw Amsterdam .. Royal Concertgebouw Orchestra conducted by Andris Nelsons. Stravinsky: Petroesjka / Petrouchka / Petrushka. Recorded 16 November 2011, Amsterdam Concertgebouw ....


Coaches

.... Hans Alting

Sinds 2014 ben ik zowel trompettist als coach. Twee bijzondere rollen die elkaar op een natuurlijke manier aanvullen. Als Master Coach ga ik met cliënten in gesprek om de dilemma’s die ze ervaren te verduidelijken en te verminderen of op te lossen. Mijn levenservaring als mens en musicus beïnvloedt sterk mijn visie op coaching.

Naast het begeleiden van musici heeft de mentale coaching en wedstrijdinstelling van topsporters mijn bijzondere interesse. Een combinatie van al deze perspectieven waaronder NLP, Mindfulness, Enneagram, Trance technieken en ‘Totaalcoachen’ vormen de basis voor mijn coaching.

In 1980 ging ik als tiener en trompettist naar het conservatorium in Groningen. Vier jaar later, op twintigjarige leeftijd, begon mijn carrière bij het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, al meer dan een eeuw één van ’s werelds beste orkesten. Tijdens mijn loopbaan heb ik alle continenten van de wereld gezien, en op alle grote internationale podia gespeeld. Het proces om samen met andere topmusici een fantastische prestatie te leveren blijft fascinerend en verslavend.

..

Hans Alting

In addition to being a trumpet player, since 2014 I am also a coach; two special roles that complement each other in a natural way. As Master Coach I talk with clients to clarify, ease or to solve dilemmas they encounter. My experiences both in my personal life and as a musician strongly influence my view on coaching. Next to coaching musicians, I have a special interest in the mental coaching and competition strategies of top athletes. A combination of all these perspectives including NLP, Mindfulness, Enneagram, Trance techniques and Action Type form the basis of my coaching.

In 1980, as a teenager, I joined the conservatory in Groningen. Four years later, aged 20, I started my career with the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam, one of the world’s greatest orchestras for well over a century. During my career I have visited every continent, and I have played in all the major international concert halls. The process of producing a superb performance with other top musicians is still fascinating and addictive.

....

.... Iedere dag ‘topsport’ beoefenen vergt een ijzeren discipline en een voortdurend streven naar balans, acceptatie en voldoening. Het vak van musicus kent, veelal door het streven naar perfectie, ook momenten van stress. Een probleem dat veel mensen in onze huidige samenleving parten speelt! Mede doordat er de laatste tijd een enorme verjonging in het orkest plaats vindt, met zeer talentvolle spelers uit de hele wereld, merk ik hoe belangrijk ervaring is.

Om mijn visie en inzichten mee te geven ben ik me gaan bekwamen in het coachen en mentaal begeleiden van professionals. Als Internationaal Gecertificeerd NLP Trainer en NLP Master Coach help ik mensen onder de naam PETROUSJKA, om hun doelen, identiteit en missie weer duidelijk te krijgen.

..

Practising ‘world-class sport’ every day enforces strict discipline and an ongoing pursuit of balance, acceptance and satisfaction. Due to the constant aiming for perfection in a musical career, one is bound to encounter moments of stress. This is a common problem in our society nowadays! Partly due to the fact that the orchestra has been rejuvenated in recent years with very talented players from all over the world, I realise that experience plays an important role. To share my vision and insights, I have studied and qualified to be coach and mental trainer of professionals. As International Certified NLP Trainer and NLP Master Coach under the name of PETROUSJKA, I help people to clarify their goals, identity and mission.

....


JVW_20140919_Beorn_006 BW.jpg

.... Beorn Nijenhuis

Sommige coaches werken puur vanuit hun persoonlijke levensdoelen, terwijl anderen diploma's en getuigschriften hebben die hun academische kennis aantonen. De meeste goede trainers vallen in één van deze twee categorieën; het zijn 'doeners' of 'denkers', maar ze zijn zelden beide. Als voormalig professioneel schaatser, en nu neurowetenschapper, is het mijn doel allebei te zijn. Het combineren van mijn voormalig hoog-performante leven met de academische wereld biedt voor mij meer trainingsmogelijkheden dan slechts de som van beide categorieën.

Met musici wil ik een andere en nieuwe weg bewandelen. In mijn vorige leven als atleet, leerde ik hoe ik de dag zo kon indelen dat het mijn conditie ten goede kwam, waardoor op termijn ook mijn prestaties verbeterden. Later, als student Neurowetenschappen, kwam ik erachter dat deze levensstijl niet alleen een impact had op mijn lichaam, het veranderde ook mijn hersenen. Door het bijhouden en optimaliseren van slaap ritmes, dieet en stress management, gaf ik mijn brein de stimulus om te veranderen, zich aan te passen en te leren. Dat proces wordt wel eens verhoging van neuroplasticiteit genoemd. Bij musici speelt diezelfde neuroplasticiteit een rol, zelfs in een dergelijke mate dat sommige deskundigen musici ook wel ‘small muscle athletes’ noemen. Met deze fascinerende overeenkomstigheden in het achterhoofd, denk ik dat het bijhouden van slaap ritmes, dieet en stress bij musici neuroplasticiteit kan aanwakkeren en uiteindelijk tot een verbetering van hun vaardigheden kan leiden. Mijn achtergrond geeft me een unieke uitgangspositie om dat te doen. Door de levendige geschiedenis van mijn ervaring in topsport te combineren met de theoretische kracht van wetenschap en planning, wil ik een positieve invloed hebben op de levens van musici.

..

Beorn Nijenhuis

The world of high-performance consultancy is a jungle with many creatures flaunting their feathers. The diversity makes it difficult to know who has valuable expertise, and who is merely pretty plumage with no substance. Some experts speak from their personal journeys of achievement climbing mountains or winning gold medals. Others have diplomas and certificates proving their knowledge through academics, or books they’ve written. Most high-performance consultants fall into these two categories; they are either ‘doers’ or ‘thinkers’. They are either a Superman or a Clark Kent, but they are rarely both. As a former professional speed skater, and now neuroscientist, my goal is to be both.  For me, combining my former high-performance life with academics creates coaching that is more than the some of it’s parts. 

As an emissary from both science and sports I’ve witnessed vast misunderstandings between the two fields, and vast potential for improvement. For example, while working with musicians from the Conservatory of Amsterdam (CvA) and the Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) we concluded they should try to practice and structure their lives more like athletes, but agreed they needed the research expertise to apply sports strategies to music practice. My experience as an athlete set me on this journey, my knowledge as a scientist allowed me to pursue it further. Without my history as a doer and my future as a thinker, I wouldn’t be able to help in the way I do. By combining the living narrative of my former high-performance life, with the complex and revolutionary power of science I aim to change lives in a new way.

....


AntonyHermus-portrait.jpg

.... Antony Hermus

Antony Hermus wordt door pers en collega’s gezien als een van de meest veelbelovende Nederlandse dirigeertalenten van de afgelopen jaren. Zijn open menselijke communicatie en zijn passie voor vele muziekstijlen maken hem tot een geliefde partner van vele nationale en internationale orkesten.

..

Antony Hermus

Dutch conductor Antony Hermus has an infectiously positive approach to music and life, and a natural talent for encouraging musicians and singers to give their very best. This shows in the quality and intensity of his performances, whether in the concert hall or the opera house.

....