....Wat is NLP en hoe kun je het gebruiken in de praktijk?


Neuro Linguïstisch Programmeren staat voor hoe wij kijken naar de wereld om ons heen, en hoe wij reageren op onze omgeving. Neuro verwijst naar het opslaan van al deze zintuiglijke waarnemingen in ons brein, en de wijze waarop wij dat doen.

Linguïstisch is het begrip van onze voorkeur in taal en handelingen, om de betekenis van iedere situatie te duiden. Programmeren gaat over het herkennen van automatische denk- en gedragspatronen en de mogelijkheid om deze te veranderen en te resetten.

NLP is ontstaan uit het modelleren van mensen met uitzonderlijke vermogens: “The modelling of excellence”. Via het modelleren worden deze exceptionele kwaliteiten en bekwaamheden overgenomen, in kaart gebracht en overdraagbaar gemaakt. Hoe komt het dat mensen over deze vaardigheden beschikken, en wat doen deze personen anders dan mensen in een vergelijkbare situatie? Speelt talent een rol, gebeurt het intuïtief, of liggen er bepaalde denkwijzen aan ten grondslag?

Welke strategieën zijn de basis voor succes, en welke niet?

Eén van de 10 basisovertuigingen binnen NLP is: “Als een ander het kan, kan ik het ook!”

Motivatie, denken in mogelijkheden en het stimuleren van creativiteit, sturen onbewuste processen aan die ons helpen vanuit onze eigen kracht onze doelen te bereiken.

NLP leert ons ontdekken wat onze overtuigingen zijn en hoe wij door communicatie, fysiologie en focus ons gedrag en de resultaten positiever en effectiever kunnen maken.

Waar ligt jouw passie en wie zijn jouw rolmodellen en inspirators ?

Creëer door een nieuwe ‘mindset’ de voorwaarden voor een gelukkig leven.

..

What is NLP and how to use it in practice?

Neuro Linguistic Programming stands for how we look at the world around us, and how we react to our surroundings. Neuro refers to the storage of these sensory perceptions in the brain, and how we do that. Linguistic is the understanding of our preference in language and actions to interpret any situation. Programming is about recognising automatic patterns of behaviour and thought, and the possibility to change or reset them.

NLP originates in modelling people with exceptional skills: ‘The modelling of excellence’. Studying these role models makes it possible to copy, chart and transfer these unique qualities. What causes people to have these skills, and do they behave differently from others in a similar situation? How important is talent, their intuition or a particular pattern of thinking? Which strategies are the basis for success, and which are not?  

One of the ten basic convictions in NLP is:”If somebody else can do it, I can too!” Motivation, thinking in possibilities and stimulation of creativity, inspire unconscious processes that help us to aim for our goals under our own power. NLP teaches us to explore our convictions, and learn how we can make our behaviour and results more positive and efficient using communication, physiology and focus.
Where does your passion lie, and who are your role-models and sources of inspiration?

Create the conditions for a happy life with your new ‘mindset’.

....

DSCF9734.jpg

.... Kennismaking met NLP


Tijdens mijn zoektocht naar verdieping kwam ik in aanraking met NLP doordat een vriend mij twee boeken presenteerde waarvan ik er één mocht kiezen. Het werd: “Het Hart van de Geest” van Connirae en Steve Andreas, en het was net of ik de hoofdstukken en thema’s van mijn leven voorbij zag komen. Vervolgens heb ik mij ingeschreven voor een ‘Intensief opleiding Practitioner’, en dit heeft zoveel onbewuste processen bij mij aangestuurd dat ik eind 2014 het certificaat ‘Master Coach’ in ontvangst mocht nemen. Het heeft mij ongelooflijk veel opgeleverd in de zin van: persoonlijke ontwikkeling, bijdrage leveren en verandering van veel vaste patronen. Mijn passie voor muziek is terug, en door zelfacceptatie en balans ben ik aan een tweede jeugd op mijn trompet begonnen. Naast het orkest geef ik masterclasses en workshops die mij veel energie en nieuwe vriendschappen in muziek, sport en bedrijfsleven hebben opgeleverd.

Het allerbelangrijkste is echter dat ik heb geleerd de ‘positieve intentie’ van anderen te zien, en het feit dat ik zelf veel ‘positiever’ en met meer zelfvertrouwen in het leven sta.

Mijn advies is dan ook: Blijf bezig met je persoonlijke ontwikkeling!

..

Introduction to NLP

In my search to deepen my insight I came into contact with NLP because a friend presented me with two books, of which I could pick one. I chose “Heart of the mind: engaging your inner power to change with neuro linguistic programming” by Connirae and Steve Andreas. It was as if the chapters connected with the very themes in my own life! Thus I enrolled in an ‘Intensive Practitioner Training’, and this started so many unconscious processes that led to my qualifying as a ‘Master Coach’  at the end of 2014. For me this was very fruitful for my own personal development, my contribution and changing fixed habits. My passion for music is back, and I began my second youth on the trumpet through self-acceptance and balance. Aside from the orchestra, I give masterclasses and workshops that have given me lots of energy and new friendships in music, sports and business life.

My most important asset is that I have learned to see the ‘positive intention’ of others, and now live with a much more positive outlook and more self-confidence.

Take my advice: keep working on your personal development!

....

petrousjka-nlp.jpg