.... Masterclass ‘Authentiek Leiderschap’


"Laat de Maestro in je naar buiten komen, en leer wat het is om door kwetsbaarheid leiderschap te tonen.”

Vanuit Petrousjka neem ik de deelnemers mee naar ongekende hoogte tijdens deze 1-daagse masterclass. Samen met de veelgevraagde Nederlandse dirigent Antony Hermus, wordt uw team klaargestoomd om een ensemble van topmusici te dirigeren. Een unieke kans om uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten, of die van uw team, op een non-verbale manier te testen, te ontwikkelen, en zo inspiratie en passie te (her)ontdekken. In een veilige omgeving worden de cursisten meegenomen naar een wereld van magie en creativiteit, en krijgen de kans uit hun comfortzone te stappen en op zoek te gaan naar hun verborgen talenten.

Gebaseerd op mijn carrière in het Koninklijk Concertgebouworkest vertel ik uw team over leiderschap en authenticiteit door voorbeelden en beeldmateriaal van chef-dirigenten en andere toonaangevende dirigenten te gebruiken. Samen met Antony bied ik de groep een kennismaking met de werking van fysiologie, de enorme zeggingskracht van lichaamstaal, en wat de schoonheid van muziek doet met menselijke emoties.

De deelnemers zullen ervaren dat hun leiderschapsstijl een keuze is en worden in de gelegenheid gesteld hun grenzen te verleggen, terwijl ze ondertussen hun inzicht in onderliggende processen vergroten. De masterclass daagt uit en verandert op het gebied van authenticiteit, leiderschap en groepsdynamiek.

De Masterclass bestaat uit:

 • Fysiologie & Lichaamstaal

 • Dirigeren & Inspireren

 • Mindset & Focus

 • Plezier & Passie

..

Masterclass ‘Authentic Leadership’


“Challenge your internal Maestro to pick up the baton, and learn to show your leadership through vulnerability”.

In this one-day Petrousjka masterclass I encourage the group to extend their horizons. Together with the Dutch conductor Antony Hermus, your team will be trained to conduct an ensemble of top musicians. This is a unique chance to test or develop your personal or your team’s leadership qualities in a non-verbal way, and (re)discover your inspiration and passion. In a safe environment we will take you to a world of magic and creativity, where participants have the opportunity to venture out of their comfort zone, and explore their hidden talents.

Based on my career in The Royal Concertgebouw Orchestra, I will explain to your team about leadership and authenticity using examples and showing footage of our chief conductors and other leading conductors. Together with Antony I will get the group acquainted with the effects of physiology, the enormous eloquence of body language and how the beauty of music influences human emotions. The participants will discover that their style of leadership is a choice, and they will be given the opportunity to push back their boundaries whilst broadening their insights into the underlying processes. 

The masterclass challenges and changes areas of authenticity, leadership and group dynamics.

The Masterclass consists of:

 • Physiology and Body language

 • Conducting and Inspiring

 • Mindset and Focus

 • Pleasure and Passion

....

petrousjka-materclass.jpg
 

.... Coaching 1 op 1


Wil jij je obstakels overwinnen en je weer krachtig en vol zelfvertrouwen voelen?

Vanuit mijn ervaring als topmusicus, Master Coach en NLP Trainer leer ik je om weer naar je gevoel te luisteren en jouw gedroomde ontwikkeling te bereiken. Samen gaan we een proces in en laat ik je jouw kwaliteiten inzien, en leer ik je eventuele beperkingen met eenvoudige technieken te overstijgen. Naast deze ervaringen leer ik je aspecten uit de begeleiding van topsporters, omdat ook jij die droom kunt waarmaken. Of je doel nu is om weer balans te ervaren, blij met jezelf te zijn, of die ene ultieme prestatie te realiseren. Het gaat om de Olympische medaille, en vooral om het proces er naartoe.

Vanuit PETROUSJKA ondersteun ik jouw proces en laat je actief dromen, zodat je leert door je eigen beperkingen heen te breken.

Wil jij het enthousiasme, het nastreven van dromen en de wens om jezelf te blijven verbeteren ook voor jouw doelen ervaren net zoals musici in toporkesten? Tijdens de 1-op-1 coaching breng ik de passie die ik na drie decennia musiceren in het Koninklijk Concertgebouworkest nog steeds ervaar, mee naar onze sessies. Het aan de top komen is eenvoudig, het continue blijven presteren en aanpassen is de kunst!

..

Coaching 1 to 1

 

Do you want to conquer obstacles, and feel strong and self confident? From my experience as a top musician, Master Coach and NLP Trainer, I will teach you how to re-connect to your inner self and develop in a way of which you have always dreamt. Together we will start a process of recognising your own qualities, and I will teach you how to overcome limiting beliefs with simple techniques. I will use aspects from the coaching of top athletes, because you too can live your dream! Whether it is your goal to achieve balance, be happy with yourself, or reach for that ultimate performance: it is all about the ‘Olympic medal’, and in particular the road leading up to it. From Petrousjka I will support your process and start you off dreaming, teaching you how to overcome obstacles.

Do you want to experience enthusiasm, follow your dreams and ideals, and keep improving yourself the way musicians in top orchestras do? In 1-to-1 coaching I’ll bring the passion that I still feel after three decades of playing in the Royal Concertgebouw Orchestra with me to our sessions. Reaching the top is easy, staying at the top is the art!

....

Petrousjka_coaching1-1.jpg
 

.... Clinic ‘Topsport in de Podiumkunsten’


Welke processen en dynamieken maken het mogelijk dat het Koninklijk Concertgebouworkest al meer dan 125 jaar een icoon is, en veel mensen over de hele wereld inspireert? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met een Olympische ploeg, en hoe bereikt uw team de Champions League van het bedrijfsleven?

Geboren met schaatsbloed in mijn aderen is het een groot voorrecht in deze workshop samen te werken met één van mijn sporthelden: Beorn Nijenhuis. Op creatieve wijze verbinden wij ‘topsport’ en het presteren op een podium, en bundelen wij onze expertise op het gebied van high-performance. In een actieve omgeving van groepsdynamica en teambuilding, trakteren wij jou en je collega’s op een dag vol passie, plezier en doorzettingsvermogen. 

Bekijk de effectiviteit van je team met nieuwe ogen, creëer ruimte voor alle verschillende persoonlijkheden en karakters en zet je schouders onder het gezamenlijke nieuwe doel: ‘Toonaangevend zijn en blijven’.

Het verbeteren van professionele relaties door:

 • Metaprogramma’s

 • Enneagram

 • Totaalcoachen

..

Clinic Topsport in the Performing Arts


Which processes and dynamics have caused the Royal Concertgebouw Orchestra to be an icon for over 125 years, inspiring people from all over the world? What are the similarities and the differences with an Olympic team, and how can your team reach the Champions League of business life?

Born with ice-skating in my blood, it is a great privilege to cooperate in this workshop with one of my sports heroes: Beorn Nijenhuis. In a creative way we connect topsport to performing on stage, and put together our expertise in the field of high-performance. In an active setting of group dynamics and teambuilding, we will treat you and your colleagues to a day full of passion, fun and perseverance.

Take a new look at the efficiency of your team, create room for all variations of personalities and characters and knuckle down to that new mutual goal: ‘Set the tone and stay in the lead’.

Improving business connections using:

 • Metaprogrammes

 • Enneagrams

 • Action Type

....

petrousjka_sport.jpg