.... De Beloften

Mijn ervaring als musicus heeft me ervan overtuigd dat jonge musici naast training in instrumentbeheersing, begeleiding bij hun ontwikkeling als mens en musicus nodig hebben. Al op jonge leeftijd kun je als begaafd en talentvol instrumentalist allerlei beperkingen tegen het lijf lopen. Vanuit ‘De Beloften’ begeleid ik (jonge) musici om hen te laten ontdekken dat – naast het vele studeren en de ijzeren discipline – juist hun ontwikkeling als mens ze een betere musicus zal maken. Begeleiden in “openheid tonen en persoonlijke ontwikkeling”, in plaats van “je verstoppen achter het instrument en eindeloze uren oefenen”.

Mijn visie is: “Vanuit speelplezier en liefde voor jezelf en het instrument presteren!”

Vanuit PETROUSJKA koppel ik mijn jarenlange ervaring als musicus op het podium aan de vaardigheden die ik als NLP Coach en Trainer tot mijn beschikking heb. De volgende aspecten staan centraal in mijn begeleiding:

 • Presteren op het podium
 • Stressreductie
 • Podiumangst
 • Ademcoaching

Zelfvertrouwen is erg belangrijk en kan worden opgebouwd door mooie en succesvolle momenten uit je leven te gebruiken, en je niet te laten leiden door angst en vermijding.

Het loslaten van de controle en het toelaten van je eigen muzikale gevoel zorgen ervoor dat je een authentieke kunstenaar wordt, en gelooft in je eigen unieke kwaliteiten.

Ademhaling is hierbij de basis: “Op een ontspannen manier inademen en alertheid en verbinding met jezelf voelen in het hier en nu.”

Vanuit ‘De Beloften’ werk ik aan overtuigingen die je kracht geven in plaats van beperken, hoe taalgebruik en focus daarbij kunnen helpen, en dat kleine veranderingen in houding en fysiologie van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Deze positieve veranderingen zullen nieuwe processen activeren op weg naar je doelen.

..

The Academy


My experience as a musician has convinced me that young musicians not only need to train their musical skills, but they can also benefit from guidance in their personal and musical life. A gifted and talented musician can even at an early age encounter certain limitations. In ‘The Academy’, I guide (young) musicians in their exploration of how, aside from  practicing tirelessly with an iron discipline, their development as a person can also help make them better musicians. I can offer guidance in the sense of ‘showing openness and personal development’ instead of ‘hiding behind your instrument with hours of repetitive playing’. “Use the joy of playing music and the love for yourself and your instrument, to perform!”

In Petrousjka I combine my years of experience as a musician on stage, with my skills as a NLP Coach and Trainer. The key aspects of my coaching are:

 • Performing on stage
 • Stress reduction
 • Stage fright
 • Breathing coordination

Confidence is very important and can be developed using beautiful and successful moments from your life to overrule feelings of fear and avoidance. The release of control and admitting your own musical feeling will transform you into an authentic artist believing in your own unique qualities. A fundamental feature is breathing: “Relax breathing in, and feel alert and connected to your inner self in this very moment”. 

In ‘The Academy’ I work on strengthening convictions: how the use of language and focus can help you, and how small changes in posture and physiology can be of great importance. These positive changes will activate new processes leading to attaining your goals.

....

petrousjka-academy.jpg
 

.... Auditie Training
 

Sinds 1984 ben ik trompettist van het KCO, en heb ik naast mijn orkestcarrière ook solistisch en in velerlei ensembles opgetreden. In ruim 32 jaar hebben er fantastische chef-dirigenten op de bok gestaan en heb ik een schat aan vermaarde gastdirigenten de revue zien passeren met hun eigen specialisatie. Het samenspelen met geweldige musici in een zeer breed repertoire, en het samen concerten geven over de hele wereld is iets dat mij nog iedere dag inspireert.

Mijn doel is deze levenservaring door te geven aan jonge musici en studenten, om ze een kijkje te geven in alle facetten die dit prachtige vak met zich meebrengt. Dit in combinatie met een unieke ademtechniek, een aantal prachtige mentale technieken en strategieën zorgt voor meer balans, zelfvertrouwen en verbinding. De uiteindelijke prestatie wordt in een breder kader neergezet en de onderliggende processen worden onderdeel van betere focus en persoonlijk succes.

Hiervoor maak ik gebruik van:

 • Circle of Excellence
 • Mentoren Techniek
 • Movie Mind

..

Audition Training


Since 1984 I have played trumpet in the Royal Concertgebouw Orchestra, and next to my orchestral career I have performed recitals and played with many ensembles. In over 32 years experience I have seen several fantastic chief conductors take the rostrum, and many well known guest conductors, each with their own specialisation. Playing together with great musicians, covering extensive repertoire and performing all over the world, still inspires me.

My goal is to pass-on my experience to young musicians and students and give them a glimpse of all aspects that characterise this profession. This in combination with a unique breathing technique, powerful mental techniques and strategies, will provide more balance, confidence and connection to oneself. Understanding the underlying processes of preparation for your ultimate goal will help you achieve a better ability to focus and gain personal success.

Mental techniques used are:

 • Circle of Excellence
 • Mentors Technique
 • Movie Mind

....

Beorn Nijenhuis
 

.... Ademcoaching


Ademhaling is een levensbehoefte, en is afhankelijk van onze emoties en gevoel.

Om in contact te blijven met jezelf is het daarom voor ieder mens belangrijk alert en gefocust te zijn op de manier van ademhalen. Bij een ‘podium performance’ is het voor een spreker, acteur of musicus essentieel in het ‘hier en nu’ te blijven. Mijn techniek heeft als basis: door een juiste positie van de tong en het zachte verhemelte, in combinatie met neusademhaling, verbinding te zoeken met je hele fysieke systeem.

In het dagelijkse leven hebben veel mensen last van stress en hun interne dialoog, en zijn via meditatie of ‘mindfulness’ op zoek naar hun ware essentie. Contact met jezelf en bewustwording van je ademhaling, leert je terug te keren naar rust en balans.

Door loslaten en acceptatie voel je zelfvertrouwen, ben je veel beter in staat onbewuste processen te activeren en vanuit je eigen kracht en vorm te presteren.

Focus en flow geven je de kans om je “innerlijke glimlach” te ervaren.

..

Breathing Coordination

Breathing is a necessity of life, and is dependent on our emotions and feelings. To remain in contact with yourself, it is important for everybody to stay alert and focused on the way they breathe. For a ‘stage performance’ it is essential for a speaker, actor or musician to be in the ‘here and now’. The basis of my technique is to find connection to your entire physical system, through the correct position of the tongue and the soft palate in combination with breathing through the nose.

In their daily lives many people suffer from stress and their internal dialogue, and are trying to find their true essence through meditation or mindfulness. Contact with your inner self and being conscious about your breathing, shows you the way back towards calm and balance. By letting go and accepting, you feel self-confident, which will help you to activate unconscious processes and perform from your own strength and ability.

Focus and flow give the opportunity to experience your ‘inner smile’.

....

PETROUSJKA_Ademcoaching.JPG